Een luisterend oor. Wie wil dat nou niet!  

Maar vaak heb je het gevoel niet echt te worden gehoord en dat kan een clash met de luisteraar opleveren. Waarom begrijpt die ander mij niet, denk je dan gefrustreerd.  Het is toch duidelijk! 

Het mooie aan schrijven is, wanneer je het met (zintuiglijke) belevingen op papier zet en je laat dit aan diezelfde persoon lezen, zul je zien dat het positieve of negatieve dat je is overkomen beleefd wordt en meer begrip oplevert. 

Dat besef drong nog eens tot mij door na mijn manuscript-analyse door Hedwig van Lier.  Ze was de eerste die het las en bij de bespreking zette ik me schrap voor haar reactie/oordeel. 

Totdat ze zei: ‘Door mij de personages te laten ervaren, voelen ze van vlees en bloed en dat leidt tot begrip van de keuzes die ze maken.’