• Meningen van proeflezers verschillend. Wat nu?

  17 januari 2024

  Als de meningen van je proeflezers uiteenlopend zijn, is het belangrijk om een aantal stappen te overwegen om je manuscript te verbeteren. Suggesties zijn:

  Analyseer de feedback. Maak aantekeningen over de specifieke passages waar de meningen uiteenlopen en probeer de kern van het probleem te begrijpen.

  Vraag om specifieke feedback. Als de proeflezers bijvoorbeeld zeggen dat de schrijfstijl problematisch is, vraag dan welke specifieke passages of aspecten ze bedoelen.

  Identificeer patronen. Zijn er bepaalde aspecten waarover veel proeflezers het eens zijn, dan kan dit je helpen om prioriteiten te stellen bij het aanbrengen van wijzigingen.

  Vraag naar persoonlijke voorkeuren. Houd er rekening mee dat smaak en voorkeuren voor schrijfstijl subjectief zijn. Als de meningen variëren op basis van persoonlijke voorkeur, moet je mogelijk beslissen welke stem en stijl het beste bij jou en je doelgroep passen.

  Overweeg een herziening. Als de feedback suggereert dat er daadwerkelijke problemen zijn met spanning of schrijfstijl, overweeg dan om je manuscript te herzien. Werk aan de passages die als zwak worden beschouwd en probeer de elementen te verbeteren waar de meningen uiteenlopen.

  Betrek professionele redactie. Overweeg om een professionele redacteur in te schakelen. Een professionele redacteur kan specifieke adviezen geven over hoe je de spanning kunt vergroten, de schrijfstijl kunt verbeteren en andere aspecten van je manuscript kunt verfijnen.

  Test nieuwe versie. Laat na het aanbrengen van wijzigingen, je manuscript opnieuw lezen door een andere set proeflezers om te zien of de verbeteringen effect hebben gehad en of de meningen meer in lijn zijn.

  Lees meer >> | 169 keer bekeken

 • Oorsprong van dragen van achternaam mannelijke partner.

  3 januari 2024

  Het gebruik dat vrouwelijke partners en hun kinderen de naam van de man dragen, heeft historische wortels en is vaak geworteld in patriarchale tradities. Deze praktijk is in veel samenlevingen ontstaan en heeft zijn oorsprong in een tijd waarin samenlevingen sterk patriarchaal waren, waarin de man als het hoofd van het gezin werd beschouwd en zijn naam als de dominante naam werd beschouwd.

  Historisch gezien was het overdragen van de achternaam van de vader een manier om de familieband en erfopvolging te markeren. Het diende ook als een manier om eigendom en erfenis te regelen, omdat zonen de familienaam van de vader erfden.

  Hoewel veel samenlevingen evolueren en de gendergelijkheid toeneemt, blijven sommige tradities bestaan. Godzijdank zijn er ook steeds meer paren die ervoor kiezen om alternatieve regelingen te maken, zoals het behouden van hun eigen namen, het aannemen van een dubbele achternaam, of het kiezen van de naam die zij het meest passend vinden voor hun gezin. Deze keuzes zijn sterk afhankelijk van culturele normen, persoonlijke overtuigingen en sociale evolutie.

  Lees meer >> | 218 keer bekeken

 • Waarom het jongste kind uit een groot gezin vaak opstandig is.

  18 december 2023

  Het zijn van het jongste kind in een groot gezin kan verschillende gevolgen en invloeden hebben op de persoonlijkheid, het gedrag en de ontwikkeling van het individu. Afhankelijk van verschillende factoren, zoals de dynamiek binnen het gezin, de opvoedingsstijl van de ouders en de persoonlijke kenmerken van het kind kunnen dit de gevolgen zijn voor het jongste kind in een groot gezin zijn:

  1. Zelfvertrouwen en sociale vaardigheden: Jongste kinderen kunnen vaak goede sociale vaardigheden ontwikkelen omdat ze leren omgaan met oudere broers en zussen. Ze leren compromissen sluiten, onderhandelen en communiceren om hun behoeften en wensen te vervullen.

  2. Rebelgedrag of uitdaging van gezag: Sommige jongste kinderen kunnen geneigd zijn om gezagsfiguren uit te dagen of rebels gedrag te vertonen als reactie op de oudere broers en zussen. Ze kunnen proberen om zichzelf te onderscheiden en aandacht te krijgen door anders te zijn.

  3. Afhankelijkheid: Jongste kinderen kunnen de neiging hebben om langer afhankelijk te blijven van anderen, omdat ze gewend zijn dat oudere broers en zussen voor hen zorgen of dingen voor hen doen.

  4. Creativiteit en flexibiliteit: Omdat jongste kinderen vaak de minste verantwoordelijkheden en verwachtingen hebben, kunnen ze meer vrijheid hebben om hun creativiteit te ontwikkelen en flexibeler te zijn in hun denken en aanpak.

  5. Behoefte aan aandacht: Sommige jongste kinderen kunnen een sterke behoefte hebben aan aandacht en bevestiging, omdat ze in een groot gezin misschien het gevoel hebben dat ze in de schaduw staan van hun oudere broers en zussen.

  6. Competitief gedrag: Om te kunnen opvallen in een groot gezin kunnen jongste kinderen competitief zijn en streven naar prestaties om de aandacht van hun ouders te krijgen.

  Lees meer >> | 259 keer bekeken

 • Je manuscript is af. En nu?

  4 december 2023

  Je manuscript is af. Het wordt tijd om proeflezers uit te nodigen om het te gaan lezen. Maar wie moeten dat zijn? 

  Om te kijken of je verhaal aanslaat, kun je een deel van je proeflezers bij de doelgroep vandaan halen waar jij je boek voor hebt geschreven. 

  Daarnaast is voor het waarborgen van een objectief oordeel belangrijk dat je kiest voor proeflezers die jou niet of nauwelijks kennen. 

  Hoeveel lezers je wilt uitnodigen is denk ik persoonlijk. Ik heb zeven mensen benaderd. Wanneer vier lezers aangeven dat ze bijvoorbeeld op hetzelfde punt in jouw verhaal hun interesse verliezen, dan kun je er in ieder geval van uit gaan dat dit een objectief gegeven is en dat je manuscript op dat punt verbetering nodig heeft.

  Wat ook belangrijk is om objectiviteit van meningen te behouden, is dat je je proeflezers onafhankelijk van elkaar het manuscript laat lezen. Zo voorkom je beïnvloeding. 

  Als laatste: stuur samen met je manuscript een vragenlijst mee met vragen waar jij antwoorden op wilt hebben. Dit helpt je proeflezers om zich te concentreren op de gebieden die voor jou het belangrijkst zijn.

  Stuur je manuscript in PDF. Bang voor plagiaat? Overweeg dan om een vertrouwelijkheidsverklaring te gebruiken of proeflezers te selecteren waarvan je zeker weet dat ze betrouwbaar zijn.

  Lees meer >> | 233 keer bekeken

 • Creëert vrijheid van meningsuiting een nieuwe gevangenis?

  15 november 2023

  “Ik ga leven” is een boek geschreven door Lala Gül, een 26-jarige Nederlandse schrijfster van Turkse afkomst. Het boek, gepubliceerd in 2020, beschrijft haar persoonlijke ervaringen en worstelingen met de strenge Islamitische opvoeding die ze heeft gehad. Vanwege de openhartige en kritische inhoud van haar boek kreeg Lale Gül te maken met kritiek en controverse, vooral vanuit conservatieve kringen. Onlangs sprak ze publiekelijk over de moeilijkheden en spanningen die ze heeft ervaren binnen haar familie vanwege haar keuzes en de inhoud van haar boek. Ondanks deze negatieve reacties is ze blijven pleiten voor haar recht op vrijheid van meningsuiting en verzet ze zich tegen eventuele beperkingen of bedreigingen.

  Als je je als schrijver serieus bedreigd voelt, aarzel dan niet om professionele hulp in te schakelen, zoals bijvoorbeeld lokale wetshandhavingsinstanties. Het waarborgen van je eigen veiligheid moet altijd de hoogste prioriteit hebben.

  Lees meer >> | 199 keer bekeken

 • Verzet tegen opgelegde waarden en normen vereist moed.

  31 oktober 2023

  Als de opgelegde waarden en normen uit een groep je tegenstaan, en je verzet je hiertegen, kan dit leiden isolatie. 

  Misschien herken je jezelf hierin en heb je ervaring met mensen in je omgeving die jou als bedreigend ervaren omdat zij zich wel vasthouden aan deze waarden en normen. Laat je er niet door afleiden, want voor jezelf denken en je eigen beslissingen durven nemen leidt tot persoonlijke groei en zelfontdekking. Wanneer hier in de groep wel oog voor is draagt dit zelfs bij aan een grotere tolerantie en begrip voor diversiteit.

   Het is belangrijk om je te realiseren dat het afzetten tegen opgelegde waarden en normen persoonlijk en cultureel gebonden is. Wat voor de een onaanvaardbaar is, kan voor de ander volkomen aanvaardbaar zijn. Het is ook belangrijk om respectvol te blijven in een discussie en open te staan voor dialoog en begrip, zelfs als je het niet eens bent met bestaande waarden.

  Lees meer >> | 266 keer bekeken

 • Moeite met locaties beschrijven? Als je eenmaal weet hoe, kan iedereen het.

  17 oktober 2023

  Als je een verhaal schrijft, is er om te beginnen een decor (locatie). Belangrijk is dat deze klopt bij je personages en de situatie waarin ze verkeren. 

  Handig is om zelf foto’s van de locatie te maken die je voor een scene wilt gaan gebruiken. Terplekke kun je dan op je gemak op een bankje of zo gaan opschrijven wat je niet (of minder goed) kunt vastleggen, zoals geur, licht en geluid. Wanneer je geen zin of tijd hebt, kun je natuurlijk altijd op internet locaties bekijken die je nodig hebt voor je scene. In dat geval kun je  opschrijven hoe het daar zou kunnen ruiken of wat je aan geluiden hoort, enz. 

  Heb je eenmaal je decor gevonden, laat je personages dan aan de hand van je foto's van punt A naar B lopen en laat ze zintuiglijk ervaren wat je voor jezelf hebt beschreven.

  Lees meer >> | 259 keer bekeken

 • Waarom verlangen we naar ongerepte natuur?

  28 september 2023

  In de literatuur wordt natuur vaak als symbool gebruikt om verschillende ideeën en thema’s te vertegenwoordigen. Niks nieuws natuurlijk, en ook ik maak hier in mijn manuscript dankbaar gebruik van. Toen ik deze zin in een literair blad las, dacht ik meteen aan de rauwe natuur van IJsland. Ik ben eens gaan nadenken hoe ik in het kort zou kunnen samenvatten waar die voor mij symbool voor staat. Ik denk dat ik er uit ben? De ontembare kracht die er van de gletsjers, de vulkanen en de immense watervallen uit gaat, roept het verlangen op om onoverwinnelijke obstakels of uitdagingen te overwinnen. Ook doet die kracht je verlangen naar avontuur, onafhankelijkheid en de vrijheid om te ontsnappen uit de beperkingen van het dagelijkse leven. 

  Een video-installatie die hier over gaat kun je bekijken door op onderste link te klikken.

  Transition

   

   

  Lees meer >> | 251 keer bekeken

 • Risico’s van hoogsensitiviteit gecombineerd met thrillseeking

  12 september 2023

  HSP's hebben meestal een diepere verwerking van sensorische en emotionele informatie, terwijl thrillseekers op zoek zijn naar opwinding en nieuwe ervaringen. Hoewel hoogsensitieve personen (HSP's) en thrillseekers over het algemeen tot verschillende persoonlijkheidstypes behoren, kunnen er risico's verbonden zijn aan de combinatie van deze twee persoonlijkheidsknenmerken. De belangrijkste zijn:

  - Overweldiging, angst en chronische stress met emotionele en fysieke uitputting tot gevolg. 

  - Conflict met persoonlijke waarden. (HSP's hechten vaak veel waarde aan diepe, betekenisvolle relaties en innerlijke rust). Het nastreven van opwinding en sensatie kan in conflict komen met deze waarden en tot innerlijke conflicten leiden.

  Het is cruciaal dat individuen zich bewust zijn van hun eigen behoeften en grenzen en zorgvuldig afwegen welke activiteiten geschikt zijn voor hun persoonlijkheid en welzijn.

  Lees meer >> | 259 keer bekeken

 • Wat is jouw drijfveer?

  15 augustus 2023

  Het ontdekken van je juiste drijfveer is een persoonlijk en vaak evoluerend proces. Het gaat erom te begrijpen wat je motiveert, waar je passie ligt en wat je energie geeft in verschillende aspecten van je leven. Enkele stappen die je kunnen helpen je juiste drijfveer te vinden zijn: zelfreflectie, verschillende gebieden verkennen, jezelf korte- en lange termijn doelen stellen, anderen laten vertellen wat jouw sterke punten zijn, terugkerende patronen bij jezelf ontdekken die kunnen wijzen op wat jou motiveert en  ten slotte, open staan voor verandering en experimenteren.

  Je juiste drijfveer ontdekken is een reis, en het is volkomen normaal om onderweg van gedachten te veranderen. Het belangrijkste is om trouw te blijven aan jezelf, te blijven leren en te groeien op basis van wat je ontdekt.

  Lees meer >> | 265 keer bekeken

 • Meer blogs >>